Wie zijn wij?
PRO-AT is een industriële automatiseerder en systemintegrator, gespecialiseerd onder andere in SCADA, PLC, DCS en MES systemen.

Een voorbeeldproject

Deze aanpak wordt toegepast bij Rijkswaterstaat.

Voor de aanlag van Maasvlakte 2  is in 2011 gestart met de ontwikkeling binnen een pilot die dashboard PMR ( Project Mainport Rotterdam) heet. Voor de RWS processen zijn templates ontwikkeld die de op dat moment actuele werkprocessen en bijbehorende informatieproducten vastleggen.

De pilot is gestart onder de noemer ‘zicht op zaken’. Hierbij zijn de processen niet vanuit een theoretische benadering gemodelleerd, maar vanuit de werkprocessen die er op dat moment liepen. Op deze manier is de actuele situatie in kaart gebracht en wordt de gebruiker direct ondersteunt in de situatie zoals die is, en niet in de situatie zoals die zou moeten zijn.

Hierbij zijn profielen gemaakt voor alle betrokken RWS gebruikers en bouwen we beheer op waarin we actief de informatieprocessen voor alle vitale taken, zoals de kamerrapportages uitvoeren. Via het dashboard worden gebruikers ondersteunt in het tijdig en volledig vastleggen van alle informatieproducten die bij de ontgronding, aanleg en natuurcompensatie processen tot stand komen.

Tevens wordt er vanuit deze ‘as is’ modellering gekeken waar informatieproducten dubbel (onder verschillende naam) worden bewaard en processen onvolledig of dubbel worden uitgevoerd.  Zo kunnen met deze aanpak direct verbetering in de procesvoering worden doorgevoerd.

Dashboard BMS