Wie zijn wij?
PRO-AT is een industriële automatiseerder en systemintegrator, gespecialiseerd onder andere in SCADA, PLC, DCS en MES systemen.

De PRO-AT aanpak

Onze aanpak voor actief informatie beheer is gebaseerd op 2 pijlers

  • Het eenduidig koppelen van personen, gebruikerstaken processen en  informatieproducten
  • Aan de hand van een statisch model van meta data vastleggen van de relaties tussen informatie.

De eerste pijler komt kortweg neer op de koppeling van een planning, een workflow en de op te leveren informatie producten. De gebruiker heeft hierbij via een door ons ontworpen dashboard een omgeving waar hij deze informatie kan vinden en de infotrmatieproducten kan up en downloaden.

De tweede pijler behoeft wat meer uitleg. In onze visie kan informatiebeheer alleen plaatsvinden als de informatieproducten bij het opslaan eenduidig worden ‘getagged’. En dit bereft aanzienlijk meer dan de autheur en de datum.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Waar gaat het informatieproduct over
  • Op basis waarvan is informatie tot stand gekomen
  • Onder welke voorwaarden is deze informatie geldig
  • Waar en door wie wordt deze informatie gebruikt
  • Over welke objecten gaat deze informatie
  • Welke wettelijke taak wordt ondersteund met deze informatie

Een voorbeeld staat weergegeven in de onderstaande figuur:

meta model