Wie zijn wij?
PRO-AT is een industriële automatiseerder en systemintegrator, gespecialiseerd onder andere in SCADA, PLC, DCS en MES systemen.

Inzicht in informatie

Informatie is het key woord voor het verkrijgen van inzicht en het nemen van de juiste beslissingen. Hoe beter en sneller  informatie op orde is, hoe efficenter er gestuurd kan worden.

Er is de laatste 20 jaar veel geïnvesteerd in informatievoorziening. Tegelijkertijd zijn archieffuncties en informatiebeheer afgebouwd.  Wat vroeger onderdeel was van het dagelijks werk van een operator, laborant of financieel medewerker verwachten we nu van systemen.

Er is grootschalig gegokt op het kunnen interpreteren van de inhoud door ICT en zelfbeheer door gebruikers van ICT. Door die twee te combineren en met voldoende kaders en richtlijnen, zou het wel goed komen met de vindbaarheid van informatie.

Toch lukt dat maar slecht met alleen automatiseren, en het wordt meer en meer duidelijker dat er ook weer geïnvesteerd moet worden in informatiseren.

Wij denken dat alleen in een degelijk model alle potentie van informatiebeheer ontsloten raakt. Met actief informatiebeheer wordt informatie namelijk een veel waardevollere asset die efficiency en effectiviteit van bedrijfsprocessen sterk kan verbeteren.