Energiekosten besparen door Systeem Integratie!

Voor veel organisaties is het realiseren van een grote energiebesparing nog altijd lastig, omdat verschillende onderdelen van een onderneming van invloed zijn op het energieverbruik. Veel organisaties hebben daarnaast ook nog een slecht ontwerp van systemen, te weinig standaardisatie, te weinig capaciteit, onvoldoende gebruik van duurzame energie en implementatieproblemen om organisatie breed resultaten te boeken.

Door het combineren van meerdere bedrijfsdisciplines optimaliseert u uw energiemanagement. Door integratie van systemen zoals het beheer van energie, serverruimtes, processen en machines, gebouwen en beveiliging en energie centraal te monitoren en te managen ontstaat een geïntegreerde aanpak. Door deze systeem integratie is totaal-optimalisatie mogelijk en kunnen grote besparingen gerealiseerd worden.